بامیـــــان پــرس

مصاحبه اختصاصی با داکتر حبیبه سرابی والی بامیان و جواد ضحاک رییس شورای ولایتی

ضحاک:یکی از وظایف اعضای شورای ولایتی نظارت برکارکرد دولت است. وقتی جلسۀ به این بزرگی در یک ولایت  دایر می شود، باید حد اقل یکی از اعضای شورای  ولایتی حضور میداشت و"باید والی مارا در جریان قرار میداد".

تفاهم: شورای ولایتی بعداً خواستار استعفای والی شد،  دلیل این خواست شما تنها دعوت نکردن    ایشان به این جلسه بوده یا اینکه دلایل دیگری هم هست؟

ضحاک: نه . مشکل والی بامیان اینست که همیشه مردم را اغفال می کند. این خود یک نوع اغفال بود. وقتی مردم دریافتند که والی مارا فریب میدهند و اغفال می کند و تمام وعده هایش فریب دادن است، در این مدت پنج سال یکی از وعده هایش هم عملی نشد و بامیان هیچ رشد نکرد. هنوز ولایت بامیان همان چهره 50 سال قبل را دارد. اگر بگویم بدتر از 50 سال قبل شده مبالغه نکرده ام. 50 سال قبل بودا سالم بود، اما امروز ویران است  و ...تصمیم مردم این شد که والی باید استعفا بدهد. وقتی هلمند بودجه انکشافی داخلی و خارجی اش 700 ملیون دالر است و بامیان 15 ملیون من نمی دانم که جناب والی چگونه این را توجیه می کند؟

تفاهم: اگر به گفته شما، والی بامیان مردم را اغفال می کند چرا تاهنوز شما روی این خواستهایتان تاکید نداشتید که در این مقطع از زمان تاکید دارید؟

اگر در جریان صحبت ها، و خواستهای شورای ولایتی دقیق شوید، همیشه تاکید داشت که بازسازی و نوسازی قابل توجه در بامیان صورت نگرفته  و کارهای زیربنایی و اساسی نشده است. اما این بار وقتی والی بامیان خواست تا جلسه ای به این بزرگی را از مردم بامیان پنهان کند. وقتی ما فهمیدیم که حبیبه سرابی با مردم ما "راست" نیست، خواست مردم این شد که ایشان آبرومندانه استعفا بدهد، اگر به دموکراسی و مردم سالاری  معتقد است، خواست مردم همین است. ما همیشه گفته ایم یک والی بیاید که اگر کاری هم نتوانست، حد اقل با مردم "رُک و راست" باشد و مردم را اغفال نکند.

تفاهم:پیام تان برای مردم بامیان چیست؟

من از احساسات مردم بامیان  تشکر می کنم که از نماینده های خود در شورای ولایتی حمایت کردند.مردم باید نسبت به سرنوشت شان حساس باشند، بامیان "لدر خانه " نیست، هرکس که کار نکرد چه شورا باشد یا مقام دیگر، مردم باید از یخنش بگیرند.

 

تفاهم:جناب داکتر حبیبه سرابی والی بامیان، طوریکه در جریان هستید، بیشتر از یک هفته می شود اعضای شورای ولایتی دست به تحصن زده اند و در این مدت مردم بامیان نیز چندین بار راه پیمایی نمودند و خواستار استعفای تان از پُست ولایت شدند.اعضای شورای ولایتی  ادعا دارند که فرصت ارائه بیانیه و مشکلات مردم به آنها داده نشد تا به وزرا و معینان بیان می کردند. از طرف دیگر به عقیده آنها در این مدت که شما به عنوان والی بامیان ایفای وظیفه می کنید، هیچ کاری مفیدی در عرصه بازسازی و نوسازی در این ولایت صورت نگرفته، به نظرشما ایرادهای آنها تا چه حد وارد اند؟

داکتر حبیبه سرابی: اینکه گفته می شود که من مانع شده ام تا اعضای شورای ولایتی بیانیه و سخنان خود را به مجلس بیان نکند، فکر می کنم در این خصوص کمی سؤ تفاهم و سؤ برداشت صورت گرفته. قبل از اینکه وزرا و معینان به بامیان تشریف بیاورد، ما با رییس محترم شورای ولایتی بصورت مشترک لیست افراد و اشخاص که باید وزرا را ببینند تهیه نمودیم ...بعد از تهیه لیست افراد، ما مکتوب را  به وزارت مالیه روان کردیم که اسناد آن موجود است.

ما شورای ولایتی را در جریان گذاشتیم،اما همینکه  در نامه" ضیافت چاشت" تذکر داده شده بود، سؤ تفاهم را به وجود آورد. در حالیکه بسیاری از بزرگان و ریش سفیدان حضور یافتند، از آنجمله آقای احمدی رییس شورای علمای بامیان، حرفها و انتقادات خود را داشت، که هیچ کس مانع سخنان ایشان نشد.

مسئله دوم؛ اینکه گفته می شود" هیچ" کاری مفیدی صورت نگرفته، کلمه "هیچ" خیلی منفی

است. من فکر می کنم که "هیچ کس نمی تواند منکر این باشد که در بامیان هیچ کاری صورت نگرفته". کارهای زیادی صورت گرفته از بخش حکومت داری گرفته تا بخش انکشاف. مثلاً:شما حکومت امروز را با 5 سال قبل مقایسه نماید.زمانی که من آمدم یک ورق کاغذ بنام اسناد نبود. اما امروز مامورین بر اساس شایستگی و لیاقت از طریق اصلاحات اداری تعین می شوند. در قسمت زیر بنا نیز کارهای خوبی صورت گرفته، ابتدا وقتی ما آمدیم دفتر نداشتیم اما امروز ولسوالیها دفاتر  مجهز دارند...

تاسس شفاخانه های صحی ، داشتن یک شفاخانه ولایتی و سه شفاخانه ولسوالی داشتن 303 باب مکتب ، داشتن 125000 شاگرد و ... ساختن چند کیلومتر سرک بصورت خامه و پخته  از دستاوردهای ماست.

تفاهم: یعنی شما از بازسازی که در بامیان صورت گرفته، راضی هستید؟

نه خیر. به هیچ وجه. انسان نباید به کار و تلاش که انجام میدهد راضی باشد. وقتی راضی باشد به معنی نقطه پایان گذاشتن در تلاش خود است.

تفاهم: در بیانیۀ که از طرف شما صادر شده بود، تذکر داده بودید که اگر متنفذین، ریش سفیدان و نماینده های مردم بامیان ازمن اگر بخواهند حاضرم  استعفا بدهم.فکر نمی کنید، اعضای شورای ولایتی نیزنماینده های انتخابی مردم اند؟

جایگاه شورای ولایتی در قانون مشخص است. در قانون تذکر داده شده که شورا در عرض حکومت قرار نمی گیرد، بلکه در طول آن قرار می گیرد. شورا حق نظارت و مشورت را دارد.قانون به شورای ولایتی اجازه نمیدهد تا خلاف قانون عمل کنند. مثلاً مسدود کردن راه عامه، سنگ باران دروازه ولایت همه خلاف قانون است. شورا باید در قسمت تطبیق قانون پیش قدم باشد نه اینکه خلاف قانون عمل کنند.

تفاهم: رییس شورای ولایتی ادعا دارد که شما ابتدا وعده دادید که وزرا را آورده تا با مردم صحبت کنند، اما وقتی به نزد وزرا رفتید به آنها طوری وانمود کرده اید که مردم بامیان جاهل و وحشی اند. اگر شما به نزد مردم بروید "تکه و پارچه" می کنند، این حرف تاچه حد درست است و اگر نیست، شما همین تجمع و تظاهرات مردم را به وزرا چگونه توضیح دادید؟

با آنکه بسیاری از نیروهای امنیتی مانع  می شد تا من نزد مردم  معترض بروم، زیاد درست هم نبود  تا  درجمع مردم مظاهر کننده بروم . اما از اینکه من مردم را از خود میدانم و اطمینان دارم به مردم بامیان ، نزد ایشان رفتم. اما هیچ گوش شنوا وجود نداشت. همه حرف می زدند، تا بشنوند. من پیشنهاد کردم تا نماینده های خود را انتخاب نمایند اما آنها نپذیرفت.در هیچ جای دنیا در هیچ کشور متمدن و دموکرات، هرگز وزرا و مقامات بلند رتبه در جمع چنین کتلۀ حاضر نمی شود...

قبل از اینکه من به نزد وزرا برگردم، توسط مخابره اطلاع دادم که اینها نمایندۀ خودرا انتخاب نمی کنند. نیروهای امنیتی پیش از رسیدنم به محل، وزرا را انتقال داده بود. اینکه "خدای نخواسته" من مردم شریف بامیان را وحشی و نادان گفته باشم، درست نیست. آنهای که ادعا می کنند، باید برای حرفش ثبوت داشته باشد.

تفاهم: شما در بیانیه تان تظاهرات کنندگان را " یک عدۀ نابالغ" خوانده بودید. اکثر مردم بامیان این حرف شما را مترادف به اهانت میدانند. اگر ممکن باشد همین جمله تانرا بیشتر توضیح بدهید.

بله. اینکه هزاران تن یا 12 هزار گفته می شود، درست نیست. بلکه در حدود هزار تا 1200 بودند، بیشتر شان بخاطر تظاهرات برضد کوچیها آمده بودند. اسناد وجود دارد که جوانان کم سن وسال و نا بالغ وجود داشته که نباید از افراد زیر سن در چنین گردهمایی ها استفادۀ سؤ شود. نباید مردم به زور از بازار به تظاهرات آورده شود...

اگر پیامی برای مردم بامیان داشته باشید؟

پیام من به مردم شریف بامیان  اینست که تظاهرات حق شماست، اما در یک چوکات قانونی اگر باشد، مازودتر به هدف می رسیم. من از آن عده بزرگان و موسفیدان که تلاش کردند، خواستند تا یک تفاهم بین  شورای ولایتی و حکومت محلی بوجود بیایید نهایت سپاسگزارم.

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 10:40  توسط محمد کبیر تابش  |